CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại của thầy Nhật Từ tại Mỹ 2005 (23/6 - 9/7)

Tab chính

Chuyển hoá cảm xúc 3 (03/07/2005) - Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Việt Nam, Houston, 03-7-05.
Phép lạ Giáo Hoá 1A (02/07/2005) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Linh Sơn, Dickinson, 02-7-05
Phép lạ Tuệ Giác 2A (02/07/2005) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Viên Thông, Houston, 02-7-05
Chuyển hoá cảm xúc 3C - Vấn đáp (03/07/2005) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Việt Nam, Houston, 03-7-05
Phép lạ làm lành C - Vấn đáp (09/07/2005) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Hải Đức, Jacksonville, 9-7-05

Video mới nhất

Chăm sóc sức khỏe thể chất, tâm trí và cảm xúc
TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Viet Healthcare, ngày 27/09/2020.
Phân tích ứng dụng một số kệ trong Kinh Pháp cú - TT. Thích Nhật Từ
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày an lạc, tại chùa Giác Ngộ, ngày 20/09/2020.
Vấn đáp Phật pháp ngày 20-09-2020 - TT. Thích Nhật Từ
TT. Nhật Từ vấn đáp trong khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật tại chùa Giác Ngộ, ngày 20/09/2020.
Lời đạo từ của TT. Nhật Từ trong Lễ bế mạc khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 7
TT. Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 19/09/2020.