CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Thủ Lăng Nghiêm 1 (2013): Tổng quan về kinh Thủ Lăng Nghiêm

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 01 năm 2013
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2013, Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 14/01/2013 1.986
Bạn: Không có. TB: 2.9 (46 votes)
15.869 lượt nghe.
Bình luận