CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bảy thực tập căn bản của người Phật tử tại gia

Ấn tống
Giảng nhân buổi lễ Quy Y Tam Bảo tại chùa Giác Ngộ, ngày 26/02/2015
Album: 
Pháp thoại tháng 02-2015
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Phật giáo cho người mới bắt đầu, Pháp thoại 2015
Bạn: Không có. TB: 2.3 (36 votes)
4.781 lượt nghe.
Bình luận