CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Heo con và sự lên xuống của nghiệp - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống

giảng tại chùa Bửu Thiền, mùng 2 Tết

Album: 
Pháp thoại tháng 02 - 2019
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2019
Bạn: Không có. TB: 2 (1 vote)
383 lượt nghe.
Bình luận