CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Khế ước xã hội và vương quyền l Dẫn nhập triết học Phật giáo 2022

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 02 - 2022
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2022

TT. Thích Nhật Từ giảng dạy cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM, tháng 2/2022. 

No votes yet
1.694 lượt nghe.
Bình luận