CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Môn học Triết gia Phật giáo 2022- Bài 3: Sáu mươi hai học thuyết tôn giáo – triết học thời kỳ tiền Phật giáo

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 02 - 2022
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2022

MÔN HỌC TRIẾT GIA PHẬT GIÁO - BÀI 3: SÁU MƯƠI HAI HỌC THUYẾT TÔN GIÁO - TRIẾT HỌC THỜI KỲ TIỀN PHẬT GIÁO, TT. Thích Nhật Từ giảng dạy ngày 14-06-2022.

No votes yet
1.403 lượt nghe.
Bình luận