CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

27-04-2020, VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE | TT. THÍCH NHẬT TỪ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 04 - 2020
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
TT. Thích Nhật Từ
Category: 
PHÁP THOẠI VẤN ĐÁP, Vấn đáp

Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 27/04/2020

No votes yet
3.054 lượt nghe.
Bình luận