CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Nước Thích-ca bị sát hại, học Phật, thực hành Pháp, tiêu chuẩn giảng sư, giáo dục Phật giáo và 9 nhân duyên (17/06/2014)

Ấn tống
Giảng tại Tịnh Xá Trung Tâm, TP.HCM, ngày 12/06/2014
Album: 
Pháp thoại tháng 06 năm 2014
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2014, Vấn đáp
Bạn: Không có. TB: 2.8 (27 votes)
4.293 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

Phan Tử Phương (chưa được kiểm chứng)
Na mô Bản Sư Thích ca Mâu ni Phật,Con thành tâm hoan hỉ lắng nghe bài pháp của Thượng tọa TS Thích Nhật Từ, cho con nhiều hiểu biết sâu sắc về Đạo Phật. Con kỳ vọng cao vào sự phát triển mạnh mẽ, lành mạnh của đạo Phật ở nước nhà, sự khắc phục tình trạng mê tín dị đoan và ảnh hưởng rất nặng nề, vẫn kéo dài của Phật giáo Trung Hoa, nếu những ý tưởng của Ngài được Giáo hội chấp nhận và cho thực hiện.Kính cẩn.
18/06/2014 11:30:52 am

Video mới nhất

Tiến trình nghiên cứu ▏Phương pháp nghiên cứu Phật học
TT. Nhật Từ giảng tại HVPGVN tại TP. HCM (cơ sở I), ngày 30/09/2020.
Vấn đáp Phật pháp về việc làm từ thiện với đồng bào bão lũ miền Trung
TT. Nhật Từ trả lời trong khóa tu Ngày an lạc tại chùa Giác Ngộ, ngày 18/10/2020.
Thành phần nghiên cứu, tiêu chuẩn và đề tài nghiên cứu
TT. Thích Nhật Từ giảng tại HVPGVN tại TP. HCM, ngày 30/09/2020.
Hướng dẫn tra cứu từ điển Phật học đa ngôn ngữ & Đại chánh tân tu Đại tạng Kinh
TT. Nhật Từ thuyết giảng tại HVPGVN tại TP. HCM (cơ sở I), ngày 30/09/2020.
Triết lý Phật giáo đối với thanh thiếu niên & Phật tử
TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn tại chùa Giác Ngộ, ngày 13/10/2020.
Những điều tôi học được từ Thiền sư Thích Nhất Hạnh
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày an lạc tại chùa Giác Ngộ, ngày 11/10/2020.
Tổng quan về nghiên cứu ▏Phương pháp nghiên cứu Phật học - TT. Thích Nhật Từ
TT. Nhật Từ giảng tại HVPGVN tại TP. HCM, tháng 30/09/2020.
Sáu tình huống không nên sát sinh
TT. Nhật Từ thuyết giảng trong khóa tu Ngày an lạc tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/10/2020.