CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Biểu tượng hoa sen trong đạo Phật - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 07 - 2017
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại tại Mỹ - Canada năm 2017, Pháp thoại 2017

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Liên Hoa, Hoa Kỳ, ngày 02-07-2017.

Bạn: Không có. TB: 2.8 (45 votes)
7.838 lượt nghe.
Bình luận