CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

HIỆN TƯỢNG GIANG HỒ MẠNG TRONG XÃ HỘI - TT. THÍCH NHẬT TỪ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 08 - 2020
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2020

Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 16/08/2020

No votes yet
2.028 lượt nghe.
Bình luận