CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Logic học Phật giáo (2007) - Bài 10: Mười lỗi của ví dụ

Ấn tống
Giảng tại HVPGVN tại TP.HCM, ngày 3-11-2007.
Album: 
Pháp thoại tháng 10 năm 2007
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2007, Logic học Phật giáo 2007
Tags: 
ví dụ, lỗi
Bạn: Không có. TB: 3 (36 votes)
2.364 lượt nghe.
Bình luận