CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

Trả lời phỏng vấn đài Đuốc Tuệ: Đưa Phật giáo vào đời (17/10/2004)
Trả lời phỏng vấn đài Đuốc Tuệ (17-10-04).
Liễu quán (12/10/2004)
Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Liễu Quán, San Jose, ngày 12/10/2004.
Hạnh an vui (11/10/2004)
Thầy Thích Nhật Từ giảng tại đạo tràng An Hạnh, San Jose, ngày 11/10/2004.
Tịnh độ nhân gian (10/10/2004)
Giảng tại Chùa Đức Viên, San Jose, 10-10-04.
Tình yêu và từ bi (10/10/2004)
Thầy Thích Nhật Từ giảng tại San Francisco, ngày 10-10-2004.
Hành xứ và thân cận xứ 1 (09/10/2004)
Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Phổ Minh, Sacramento, ngày 9/10/2004.
Hành xứ và thân cận xứ 2 (09/10/2004)
Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa An Lạc, San Jose, ngày 9/10/2004.
Từ bi nguyện (06/10/2004) Thích Nhật Từ
Thầy Thích Nhật Từ giảng tại San Jose, ngày 6/10/2004.
Buông xả khổ đau (03/10/2004)
Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Từ Quang, Dallas, ngày 3/10/2004.
Vấn đáp tại chùa Linh Duyên (01/10/2004)
Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Linh Duyên, Dallas, ngày 1/10/2004.
Đạo Tâm (10/2004)
Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Linh Duyên, Dallas, ngày 2/10/2004.

Video mới nhất

ĐỨC PHẬT GIẢNG ĐẠO CHO VUA TRỜI VỀ KHỔ VÀ VUI
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 21-08-2019
NỀN TẢNG CỦA SỰ TU TẬP
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 20-08-2019.
BỐN CHÂN LÝ THÁNH
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 19-08-2019.
Ơn Tổ quốc và vai trò của nguyên thủ quốc gia
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ, ngày 18-08-2019.
Bảy điều đi đến hôn nhân bền vững
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 17-08-2019.
Vai trò Phật tử tại gia
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 11-08-2019.
LỄ TƯỞNG NIỆM 27 NĂM HT. THÍCH THIỆN HUỆ VIÊN TỊCH 25-08-2019
LỄ TƯỞNG NIỆM 27 NĂM HT. THÍCH THIỆN HUỆ VIÊN TỊCH 25-08-2019
LỄ BẾ MẠC KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN LẦN 6 TẠI CHÙA GIÁC NGỘ-24-08-2019
LỄ BẾ MẠC KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN LẦN 6 TẠI CHÙA GIÁC NGỘ-24-08-2019