CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

Năm Hợi nói chuyện con heo (13/01/2007)
Giảng tại Chùa Đức Quang, ngày 13-01-07
Tin sâu Nhân Quả (07/01/2007)
Giảng tại Chùa Tôn Vân, Long An, ngày 07-01-07.
Để trọn niềm vui (03/01/2007)
Giảng tại Chùa Giác Ngộ, mừng xuân mới Dương lịch, ngày 03-01-07.
Minh Triết Hành Hương (01/2007) Thích Nhật Từ
Nhân chuyến hành hương thập tự ngày mùng 2 tết Đinh Hợi năm 2007
Kinh Trung Bộ 58 (Kinh Vương Tử Vô Úy): Tuyên ngôn chân lý (31/12/2006)
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 31/12/2006.
Chiến thắng thói quen (31/12/2006)
Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 31-12-06.
Đối thoại triết học: Kinh nghiệm Niết-bàn (30/12/2006)
Giảng tại Chùa An Phú, ngày 30-12-06
Chuyển hoá thói quen (27/12/2006)
Giảng tại Trung tâm Người Già và Tàn Tật Thạnh Lộc, ngày 27-12-06.
Kinh Trung Bộ 57 (Kinh Hạnh Con Chó) - Người thừa kế nghiệp (24/12/2006)
Kinh Hạnh Con Chó 57, Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 24-12-06.
Nguyên lý Phật giáo nhập thế (24/12/2006)
Giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 24-12-06.
Luân hồi và giải thoát (23/12/2006)
Giảng tại Chùa An Phú, ngày 23-12-06.
Đổi thói quen đổi cuộc đời (22/12/2006)
Giảng tại Trung Tâm Bảo Trợ XH Tân Hiệp, ngày 22-12-06.