CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

Ý nghĩa xuân Di Lặc (01/02/2007)
Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 01-02-07.
Ý nghĩa thành đạo (27/01/2007)
Lễ Phật thành đạo tại Thất Xá Lợi, Đồng Nai, ngày 27-01-07.
Hàng phục ma quân (27/01/2007)
Lễ Phật thành đạo tại Tu viện Toàn Giác, Đồng Nai, ngày 27-01-07.
Quay về và hướng thượng (23/01/2007)
Giảng tại Ni viện Long Hoa, Long An, ngày 23-01-07.
Năm Hợi nói chuyện con heo (13/01/2007)
Giảng tại Chùa Đức Quang, ngày 13-01-07
Tin sâu Nhân Quả (07/01/2007)
Giảng tại Chùa Tôn Vân, Long An, ngày 07-01-07.
Để trọn niềm vui (03/01/2007)
Giảng tại Chùa Giác Ngộ, mừng xuân mới Dương lịch, ngày 03-01-07.