CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

Kinh Trung Bộ 25 (Kinh Bẫy Mồi) - Cạm bẫy (20/11/2005)
Giảng tại chùa Xá Lợi ngày 20/11/2005.
Giáo đoàn Tỳ-kheo Ni và Bát Kỉnh Pháp (11/11/2005)
Giảng tại HVPGVN tại TPHCM, ngày 11/11/2005.
Kinh Dược Sư 2: Hạnh nguyện Phật Dược Sư (17/10/2005)
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 17/12/2005.
Nghiệp báo của tâm (04/09/2005)
Giảng tại chùa Giác Ngộ ngày 04/09/2005.
Ơn thầy tế độ (03/09/2005)
Giảng tại chùa Giác Ngộ, 3/9/2005.