CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Chuyển nghiệp hoạnh tử 1 (15/12/2005) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Dược chất tâm linh
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Dược Sư
Bạn: Không có. TB: 2.3 (29 votes)
4.653 lượt nghe.
Bình luận