CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

Kinh Duy Ma Cật 09: Pháp môn bất nhị (26/06/2012)

Giảng tại chùa Hưng Phước, ngày 26/06/2012

Kinh Viên Giác 02: Vượt qua huyễn ảo để đạt viên giác (22/06/2012) Thích Nhật Từ

Giảng tại trường hạ Tịnh xá Trung Tâm, ngày 22/06/2012

Triết học ngôn ngữ Phật giáo 11: Từ biểu thị và sự đa nghĩa (22/06/2012) Thích Nhật Từ

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 22/06/2012

Kinh Viên Giác 01: Chuyển hóa vô minh để sống hạnh phúc hơn (15/06/2012)

Giảng tại trường hạ Tịnh xá Trung Tâm, ngày 15/06/2012

Kinh Duy Ma Cật 01: Xây dựng Tịnh Độ tại trần thế (15/06/2012)

Giảng tại trường hạ chùa Tường Vân, ngày 15/06/2012

Triết học ngôn ngữ Phật giáo 09: Bản chất tham chiếu (15/06/2012)

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 15/06/2012

Triết học ngôn ngữ Phật giáo 08: Bốn châm ngôn đàm thoại (12/06/2012)

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 12/06/2012

Kinh Hiền Nhân 01: Các đức tính nên học (10/06/2012)

Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 10/06/2012

Triết học ngôn ngữ Phật giáo 07: Logic và đàm thoại (08/06/2012)

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 08/06/2012

Kinh Di Giáo 10: Phút cuối cuộc đời (03/06/2012)

Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 03/06/2012

Kinh Di Giáo 08: Nuôi lớn trí tuệ (27/05/2012)

Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 27/05/2012

Kinh Di Giáo 09: Cẩm nang vượt qua khổ đau (27/05/2012)

Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 27/05/2012

Video mới nhất

Đừng bỏ mồi bắt bóng (3 câu chuyện ngụ ngôn) - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa An Lạc, Đăk Lăk, ngày 13-05-2017.

Ba đức của Phật và năm đặc điểm Phật pháp - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Tu viện Quan Âm, ngày 06-05-2017.

Phât Pháp Soi Đường - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Vạn Phúc, Hà Tĩnh, ngày 02-05-2017.

Cuộc đời Đức Phật Thích Ca - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Tượng Sơn, Hà Tĩnh, ngày 01-05-2017.

Pháp học và Pháp hành - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc lần thứ 19 tại chùa Giác Ngộ, ngày 14-05-2017.

Đức Phật - Nhà cách mạng vĩ đại - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Bửu Quang, ngày 07-05-2017

Vấn đáp: Những điều Phật tử cần làm - Giá trị xuất gia - TT. Thích Nhật Từ

Các câu hỏi:
1/ Những điều Phật tử cần làm
2/ Ngộ nhận về ý nghĩ tu tại tâm
3/ Quả vị Phật trong kinh Đại thừa
4/ Thực tập Bát chánh đạo
5/ Khái quát về Tâm-Ý-Thức
6/ Kinh Liễu Nghĩa và Bất Liễu Nghĩa
7/ Giá trị của xuất gia
8/ Hiến xác cho y học
9/ Giáo dục Phật giáo Việt Nam
10/ Hoài bảo xuất gia
11/ Hiện tượng lạc thiền
12/ Trường phái ăn chay
13/ Trách nhiệm và cam kết trước khi xuất gia
14/ Thực phẩm chay
Được Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 2 tại chùa Giác Ngộ, ngày 04-05-2017

Thông điệp Phật đản 2017 của Tổng Thư ký LHQ - TT. Thích Nhật Từ

TT. Thích Nhật Từ tuyên đọc và phân tích Thông điệp Phật đản năm 2017 của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres vào ngày 10/05/2017 (nhằm ngày 15/4 Đinh Dậu) tại Chùa Giác Ngộ