CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

Kinh Duy Ma Cật 09: Pháp môn bất nhị (26/06/2012)

Giảng tại chùa Hưng Phước, ngày 26/06/2012

Kinh Viên Giác 02: Vượt qua huyễn ảo để đạt viên giác (22/06/2012) Thích Nhật Từ

Giảng tại trường hạ Tịnh xá Trung Tâm, ngày 22/06/2012

Triết học ngôn ngữ Phật giáo 11: Từ biểu thị và sự đa nghĩa (22/06/2012) Thích Nhật Từ

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 22/06/2012

Triết học ngôn ngữ Phật giáo 09: Bản chất tham chiếu (15/06/2012)

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 15/06/2012

Kinh Viên Giác 01: Chuyển hóa vô minh để sống hạnh phúc hơn (15/06/2012)

Giảng tại trường hạ Tịnh xá Trung Tâm, ngày 15/06/2012

Kinh Duy Ma Cật 01: Xây dựng Tịnh Độ tại trần thế (15/06/2012)

Giảng tại trường hạ chùa Tường Vân, ngày 15/06/2012

Triết học ngôn ngữ Phật giáo 08: Bốn châm ngôn đàm thoại (12/06/2012)

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 12/06/2012

Kinh Hiền Nhân 01: Các đức tính nên học (10/06/2012)

Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 10/06/2012

Triết học ngôn ngữ Phật giáo 07: Logic và đàm thoại (08/06/2012)

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 08/06/2012

Kinh Di Giáo 10: Phút cuối cuộc đời (03/06/2012)

Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 03/06/2012

Kinh Di Giáo 08: Nuôi lớn trí tuệ (27/05/2012)

Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 27/05/2012

Kinh Di Giáo 09: Cẩm nang vượt qua khổ đau (27/05/2012)

Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 27/05/2012

Video mới nhất

Vấn đáp: Xá lợi Phật, Chuyển Thức thành Trí - TT. Thích Nhật Từ

Các câu hỏi:
1/ Xá lợi Phật, bố thí nội tài
2/ Chuyển Thức thành Trí
3/ Giải nghĩa ngũ uẩn giai không
4/ Khái niệm có và không, 84 ngàn pháp môn
5/ Thiền tông và Tịnh Độ tông
6/ Phá chấp trong kinh Kim Cang
7/ Sắc không trong Bát Nhã tâm kinh
8/ Trường phái cựu dịch và tân dịch, Bồ tát Quan Thế Âm
9/ Gieo trồng hạt giống Phật pháp, con đường đến hạnh phúc

Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại TP. Vallejo, Hoa Kỳ, ngày 25-06-2017

Đức Phật cười độ lượng - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại đạo tràng Khánh Anh, Hoa Kỳ, ngày 24-06-2017.

Phá chấp diệt khổ trong kinh Kim Cang - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại TP. Vallejo, Hoa Kỳ, ngày 25-06-2017.

Cách thức tổ chức khóa tu thiền - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường TCPH Đồng Nai, ngày 18-07-2017.

Bí quyết hôn nhân bền vững - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 08-07-2017.

Cần đổi mới "Thực đơn tâm linh" trong nghi thức tụng niệm - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường TCPH Đồng Nai, ngày 18-07-2017.

Thiền Tứ Niệm Xứ - Quán Pháp 4: Tứ Thánh Đế - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường TCPH BRVT, ngày 18-07-2017.

Vượt qua bệnh than thở và than phiền - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Niệm Phật đường Fremont, Hoa Kỳ, ngày 26-06-2017.