CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 4: Phá chấp Pháp của các trường phái Phật giáo

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 30/10/2012.

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 5: Thức Alaya

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 02/11/2012.

Kinh Vô Lượng Thọ 02: Khi nhà vua làm Bồ Tát (04/11/2012)

Giảng tai chùa Xá Lợi, ngày 04/11/2012

Để tu Thiền và niệm Phật có kết quả (18/10/2012)

Giảng tại tháp Chuyển Pháp Luân, Sarnath, Ấn Độ, ngày 18/10/2012

Phật tử cần tu tập những gì (17/10/2012)

Giảng tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, ngày 17/10/2012

Đức Phật và giáo pháp căn bản (15/10/2012) Thích Nhật Từ

Giảng tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, ngày 15/10/2012

Thuyết minh: Khổ hạnh và bảy tuần lễ đầu của đức Phật (14/10/2012) Thích Nhật Từ

Thuyết minh về Phật tích Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, ngày 14/10/2012

Thuyết minh: Núi Linh Thứu, Pháp sư Huyền Trang, Nalanda (13/10/2012) Thích Nhật Từ

Thuyết minh về các Phật tích núi Linh Thứu và trường đại học Nalanda, Ấn Độ, ngày 13/10/2012

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 15: Tiến trình sinh tử

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 10/12/2012

Khi phụ nữ làm vợ và làm mẹ (12/10/2012) Thích Nhật Từ

Giảng tại Thành Tỳ Xá Ly, Ấn Độ, ngày 12/10/2012

Chuẩn bị cuối đời (11/10/2012)

Giảng tại Chùa Niết Bàn, Kusinagar, Ấn Độ, ngày 11/10/2012

Bảy phương pháp dứt trừ khổ đau (10/10/2012) Thích Nhật Từ

Giảng tại Vườn Lâm Tỳ Ni, Nepal, ngày 10/10/2012

Năm quy luật cuộc đời (09/10/2012)

Giảng tại Chùa Kỳ Viên, thành Xá Vệ, Ấn Độ, ngày 09/10/2012

Video mới nhất

Giác Ngộ Thoát Khổ Đau - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do thầy Nhật Từ giảng tại đạo tràng Giác Ngộ - Hoa Kỳ, ngày 30-05-2017.
Đạo Phật là gì - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Miến Điện, Canada, ngày 25-05-2017
Vấn đáp: Thiền Vipassana - Quý trọng hạnh phúc gia đình - TT. Thích Nhật Từ
Các câu hỏi về: 1/ Thiền Vipassana 2/ Quý trọng hạnh phúc gia đình 3/ Phương pháp chuyển hóa tâm thức 4/ Cốt lõi của đạo Phật 5/ Vượt qua vọng tưởng 6/ Ý thức phụng sự, công quả 7/ Tự ái sai lầm là tự sát 8/ Tuyên bố vô ngã của đức Phật 9/ Thiền-Pháp môn của đại chúng, nỗi sợ chết của người già 10/ Hoằng pháp cho cộng đồng Việt tại Canada 11/ Sống đạo của người tại gia Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Miến Điện, Canada, ngày 25-05-2017.
Những điều người tu thiền nên biết - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Long Hoa, Canada, ngày 25-05-2017.
Tu trong nghịch cảnh - TT. Thích Nhật Từ
  Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Thuyền Tôn, Canada, ngày 25-05-2017.
Vấn đáp: Các bản kinh trong Tịnh Độ tông - Giảng nghĩa vạn pháp duy thức - TT. Thích Nhật Từ
Các câu hỏi về: 1/ Các bản kinh trong Tịnh Độ tông 2/ Giảng nghĩa vạn pháp duy thức 3/ Vấn nạn của cộng đồng Phật giáo 4/ Có ma hay không? 5/ Tự lực và tha lực Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Phổ Đà, Canada, ngày 27-05-2017.
Vấn đáp: Khắc phục ngũ dục - Vô lượng pháp môn tu - TT. Thích Nhật Từ
Các câu hỏi về: 1/ Khắc phục ngũ dục 2/ Vô lượng pháp môn tu 3/ Rũ bỏ tự ngã 4/ Buông bỏ phiền não Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Thuyền Tôn, Canada, ngày 25-05-2017.
Đừng đổ lỗi cho số phận - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Phổ Đà, Canada, ngày 27-05-2017.