CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 4: Phá chấp Pháp của các trường phái Phật giáo

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 30/10/2012.

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 5: Thức Alaya

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 02/11/2012.

Kinh Vô Lượng Thọ 02: Khi nhà vua làm Bồ Tát (04/11/2012)

Giảng tai chùa Xá Lợi, ngày 04/11/2012

Để tu Thiền và niệm Phật có kết quả (18/10/2012)

Giảng tại tháp Chuyển Pháp Luân, Sarnath, Ấn Độ, ngày 18/10/2012

Phật tử cần tu tập những gì (17/10/2012)

Giảng tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, ngày 17/10/2012

Đức Phật và giáo pháp căn bản (15/10/2012) Thích Nhật Từ

Giảng tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, ngày 15/10/2012

Thuyết minh: Khổ hạnh và bảy tuần lễ đầu của đức Phật (14/10/2012) Thích Nhật Từ

Thuyết minh về Phật tích Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, ngày 14/10/2012

Thuyết minh: Núi Linh Thứu, Pháp sư Huyền Trang, Nalanda (13/10/2012) Thích Nhật Từ

Thuyết minh về các Phật tích núi Linh Thứu và trường đại học Nalanda, Ấn Độ, ngày 13/10/2012

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 15: Tiến trình sinh tử

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 10/12/2012

Khi phụ nữ làm vợ và làm mẹ (12/10/2012) Thích Nhật Từ

Giảng tại Thành Tỳ Xá Ly, Ấn Độ, ngày 12/10/2012

Chuẩn bị cuối đời (11/10/2012)

Giảng tại Chùa Niết Bàn, Kusinagar, Ấn Độ, ngày 11/10/2012

Bảy phương pháp dứt trừ khổ đau (10/10/2012) Thích Nhật Từ

Giảng tại Vườn Lâm Tỳ Ni, Nepal, ngày 10/10/2012

Năm quy luật cuộc đời (09/10/2012)

Giảng tại Chùa Kỳ Viên, thành Xá Vệ, Ấn Độ, ngày 09/10/2012

Video mới nhất

Đừng bỏ mồi bắt bóng (3 câu chuyện ngụ ngôn) - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa An Lạc, Đăk Lăk, ngày 13-05-2017.

Ba đức của Phật và năm đặc điểm Phật pháp - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Tu viện Quan Âm, ngày 06-05-2017.

Phât Pháp Soi Đường - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Vạn Phúc, Hà Tĩnh, ngày 02-05-2017.

Cuộc đời Đức Phật Thích Ca - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Tượng Sơn, Hà Tĩnh, ngày 01-05-2017.

Pháp học và Pháp hành - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc lần thứ 19 tại chùa Giác Ngộ, ngày 14-05-2017.

Đức Phật - Nhà cách mạng vĩ đại - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Bửu Quang, ngày 07-05-2017

Vấn đáp: Những điều Phật tử cần làm - Giá trị xuất gia - TT. Thích Nhật Từ

Các câu hỏi:
1/ Những điều Phật tử cần làm
2/ Ngộ nhận về ý nghĩ tu tại tâm
3/ Quả vị Phật trong kinh Đại thừa
4/ Thực tập Bát chánh đạo
5/ Khái quát về Tâm-Ý-Thức
6/ Kinh Liễu Nghĩa và Bất Liễu Nghĩa
7/ Giá trị của xuất gia
8/ Hiến xác cho y học
9/ Giáo dục Phật giáo Việt Nam
10/ Hoài bảo xuất gia
11/ Hiện tượng lạc thiền
12/ Trường phái ăn chay
13/ Trách nhiệm và cam kết trước khi xuất gia
14/ Thực phẩm chay
Được Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 2 tại chùa Giác Ngộ, ngày 04-05-2017

Thông điệp Phật đản 2017 của Tổng Thư ký LHQ - TT. Thích Nhật Từ

TT. Thích Nhật Từ tuyên đọc và phân tích Thông điệp Phật đản năm 2017 của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres vào ngày 10/05/2017 (nhằm ngày 15/4 Đinh Dậu) tại Chùa Giác Ngộ