CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 4: Phá chấp Pháp của các trường phái Phật giáo

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 30/10/2012.

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 5: Thức Alaya

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 02/11/2012.

Kinh Vô Lượng Thọ 02: Khi nhà vua làm Bồ Tát (04/11/2012)

Giảng tai chùa Xá Lợi, ngày 04/11/2012

Để tu Thiền và niệm Phật có kết quả (18/10/2012)

Giảng tại tháp Chuyển Pháp Luân, Sarnath, Ấn Độ, ngày 18/10/2012

Phật tử cần tu tập những gì (17/10/2012)

Giảng tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, ngày 17/10/2012

Đức Phật và giáo pháp căn bản (15/10/2012) Thích Nhật Từ

Giảng tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, ngày 15/10/2012

Thuyết minh: Khổ hạnh và bảy tuần lễ đầu của đức Phật (14/10/2012) Thích Nhật Từ

Thuyết minh về Phật tích Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, ngày 14/10/2012

Thuyết minh: Núi Linh Thứu, Pháp sư Huyền Trang, Nalanda (13/10/2012) Thích Nhật Từ

Thuyết minh về các Phật tích núi Linh Thứu và trường đại học Nalanda, Ấn Độ, ngày 13/10/2012

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 15: Tiến trình sinh tử

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 10/12/2012

Khi phụ nữ làm vợ và làm mẹ (12/10/2012) Thích Nhật Từ

Giảng tại Thành Tỳ Xá Ly, Ấn Độ, ngày 12/10/2012

Chuẩn bị cuối đời (11/10/2012)

Giảng tại Chùa Niết Bàn, Kusinagar, Ấn Độ, ngày 11/10/2012

Bảy phương pháp dứt trừ khổ đau (10/10/2012) Thích Nhật Từ

Giảng tại Vườn Lâm Tỳ Ni, Nepal, ngày 10/10/2012

Năm quy luật cuộc đời (09/10/2012)

Giảng tại Chùa Kỳ Viên, thành Xá Vệ, Ấn Độ, ngày 09/10/2012

Video mới nhất

Vấn đáp: Xá lợi Phật, Chuyển Thức thành Trí - TT. Thích Nhật Từ

Các câu hỏi:
1/ Xá lợi Phật, bố thí nội tài
2/ Chuyển Thức thành Trí
3/ Giải nghĩa ngũ uẩn giai không
4/ Khái niệm có và không, 84 ngàn pháp môn
5/ Thiền tông và Tịnh Độ tông
6/ Phá chấp trong kinh Kim Cang
7/ Sắc không trong Bát Nhã tâm kinh
8/ Trường phái cựu dịch và tân dịch, Bồ tát Quan Thế Âm
9/ Gieo trồng hạt giống Phật pháp, con đường đến hạnh phúc

Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại TP. Vallejo, Hoa Kỳ, ngày 25-06-2017

Đức Phật cười độ lượng - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại đạo tràng Khánh Anh, Hoa Kỳ, ngày 24-06-2017.

Phá chấp diệt khổ trong kinh Kim Cang - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại TP. Vallejo, Hoa Kỳ, ngày 25-06-2017.

Cách thức tổ chức khóa tu thiền - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường TCPH Đồng Nai, ngày 18-07-2017.

Bí quyết hôn nhân bền vững - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 08-07-2017.

Cần đổi mới "Thực đơn tâm linh" trong nghi thức tụng niệm - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường TCPH Đồng Nai, ngày 18-07-2017.

Thiền Tứ Niệm Xứ - Quán Pháp 4: Tứ Thánh Đế - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường TCPH BRVT, ngày 18-07-2017.

Vượt qua bệnh than thở và than phiền - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Niệm Phật đường Fremont, Hoa Kỳ, ngày 26-06-2017.