CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

PPNCPH 15: Phương pháp nghiên cứu định tính - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống

PPNCPH 15: Phương pháp nghiên cứu định tính - TT. Thích Nhật Từ - Pháp Thoại MỚi Nhất 2017.

Pháp thoại do thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM cơ sở 1, ngày 04-12-2017

Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2017
No votes yet
486 lượt nghe.
Bình luận