CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya

Tab chính

Audio: 39
Mp3
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 00. Lời đầu sách
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 01. Tập một: Lòng tin
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 02. Bố thí và cúng dường
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 03. Làm giàu
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 04. Tài sản
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 05. Cư sĩ
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 06. Xuất gia
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 07. Ba việc trọng yếu của người tu
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 08. Hãy tự thắp đuốc lên mà đi
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 09. Nhân quả
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 10. Hiếu đạo
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 11. Giới
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 12. Định
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 13. Tuệ
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 14. Tập hai: Ăn uống và sức khỏe
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 15. Ngủ nghỉ, thư giãn
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 16. Nam giới
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 17. Phụ nữ
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 18. Cầu nguyện
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 19. An cư
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 20. Già chết
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 21. Thuyết pháp và nghe giảng
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 22. Chư thiên và ma quỷ
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 23. Tham ái
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 24. Cảnh giác với lợi dưỡng cung kính
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 25. Sân hận
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 26. Si mê
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 27. Tập ba: An lạc
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 28. Bạn tốt
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 29. Hạnh phúc
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 30. Khổ đau
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 31. Hội chúng
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 32. Từ bi hỷ xả
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 33. Nền tảng của giải thoát
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 34. Những điều khó ở đời
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 35. Phật và thánh tích
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 36. Thân nghiệp
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 37. Khẩu nghiệp
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 38. Ý nghiệp

Video mới nhất

Mô tả l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 4/10/2021.
Quy chiếu l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 29/9/2021.
Logic và đàm thoại l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 29/9/2021.
Điều kiện hành vi phát biểu l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 27/9/2021.
Hành vi phát biểu l Triết học ngôn ngữ học Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 27/9/2021.
Các học thuyết chân lý l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 22/9/2021.
TT. Nhật Từ chia sẻ về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của ca sĩ Phi Nhung
TT. Thích Nhật Từ chia sẻ trong lễ tưởng niệm ca sĩ Phi Nhung, tại Chùa Giác Ngộ, tối 28/9/2021.
Chân lý l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 22/9/2021.