CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya

Tab chính

Audio: 39
Mp3
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 00. Lời đầu sách
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 01. Tập một: Lòng tin
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 02. Bố thí và cúng dường
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 03. Làm giàu
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 04. Tài sản
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 05. Cư sĩ
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 06. Xuất gia
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 07. Ba việc trọng yếu của người tu
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 08. Hãy tự thắp đuốc lên mà đi
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 09. Nhân quả
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 10. Hiếu đạo
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 11. Giới
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 12. Định
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 13. Tuệ
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 14. Tập hai: Ăn uống và sức khỏe
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 15. Ngủ nghỉ, thư giãn
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 16. Nam giới
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 17. Phụ nữ
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 18. Cầu nguyện
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 19. An cư
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 20. Già chết
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 21. Thuyết pháp và nghe giảng
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 22. Chư thiên và ma quỷ
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 23. Tham ái
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 24. Cảnh giác với lợi dưỡng cung kính
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 25. Sân hận
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 26. Si mê
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 27. Tập ba: An lạc
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 28. Bạn tốt
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 29. Hạnh phúc
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 30. Khổ đau
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 31. Hội chúng
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 32. Từ bi hỷ xả
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 33. Nền tảng của giải thoát
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 34. Những điều khó ở đời
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 35. Phật và thánh tích
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 36. Thân nghiệp
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 37. Khẩu nghiệp
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya - 38. Ý nghiệp

Video mới nhất

Thiền sư Thích Nhất Hạnh - người xây dựng hòa bình và thắp đuốc tỉnh thức trên toàn cầu
TT. Thích Nhật Từ chia sẻ trong lễ tưởng niệm Thiền sư Thích Nhất Hạnh (1926 - 2022), tại chùa Giác Ngộ, tối ngày 22/1/2022.
Đạo đức học Phật giáo l Dẫn nhập triết học Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online tại chùa Giác Ngộ, ngày 12/1/2022.
Thánh nhân giải thoát l Giải thoát luận Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online tại chùa Giác Ngộ, ngày 11/01/2022.
Giác ngộ l Giải thoát luận Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online tại chùa Giác Ngộ, ngày 11/01/2022.
7 loại vợ chồng
TT. Thích Nhật Từ giảng trong lễ hằng thuận, tại chùa Giác Ngộ, tháng 1/2022.
Sự xuất gia, tu tập và giác ngộ của Phật Thích Ca
TT. Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 9/1/2022.
Ý nghĩa giác ngộ Phật thành đạo l Thích Nhật Từ
TT. Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 10/1/2022.
Ba giai đoạn triết học Ấn giáo l Dẫn nhập triết học Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM, ngày 5/1/2022.