CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

phật giáo

Đạo Phật cho con người ngày nay Giảng tại cơ sở sinh hoạt tạm của chùa Giác Ngộ nhân lễ trao học bổng Đạo Phật Ngày Nay lần 2 năm 2014, ngày 29/09/2014