CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tập 6: Chương 36: Pháp Hội Thiện Trụ Ý Thiên Tử - Phẩm Khai Thiệt Nghĩa – Thứ Hai

Ấn tống
Tác giả: 
Đại Tạng Kinh
Category: 
Kinh Đại Thừa
No votes yet
1.727 lượt nghe.
Bình luận