CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Thời công phu khuya đầu tiên trong khóa tu "Xuất gia gieo duyên" với ba điều ghi nhớ

Rạng sáng ngày 14/9/2020, buổi kinh khuya, thiền tọa đầu tiên mà hành giả trong khóa tu Xuất gia gieo duyên lần thứ 7 (13-19/9/2020) tại chùa Giác Ngộ, thực tập. Trong Tăng đoàn, việc thực tập này diễn ra mỗi ngày. 

TT. Thích Nhật Từ chia sẻ, tụng kinh là để tỏ ngộ chân lý, nghĩa là chúng ta vừa đọc vừa nhận rõ ý nghĩa sâu sắc trong từng câu kinh, đoạn kinh, trang kinh, bài kinh. Khác với đọc để cầu phúc, người tu học Phật đọc kinh để hiểu rõ bản đồ học Phật, bản đồ tu Phật và bản đồ ứng dụng trong đời sống thực tiễn. Điều 2, những gì không hiểu thì nên tìm hiểu, đặc biệt là các khái niệm, cụm từ, các thuật ngữ chuyên môn có gốc rễ chữ Hán Việt. Đừng để ngôn ngữ trở thành rào cản. Và điều 3, tụng kinh cũng là trải nghiệm tu. Vì trong thời gian đó, chúng ta thực tập chánh niệm với những lời chân lý đạo đức Phật dạy, đó gọi là niệm pháp, thuộc 1 trong 40 đề mục thiền định. Do đó, khi tụng cả một nghi thức kinh nghĩa là mình đang niệm pháp từng chữ, câu, đoạn, trang và bài kinh. Từ đó, hành giả rút ra một câu, đoạn kinh làm chủ đề để gửi gắm tâm mình vào và an trụ tâm trên cụm chữ, đoạn chữ kinh ấy. Đây là pháp tu vừa đạt được thiền chỉ vắng lặng các giác quan, vừa đạt được thiền quán vì nội dụng kinh mở chân lý, đạt được tuệ.

Thầy tiếp tục khích lệ, khi căng thẳng đầu óc mà đọc vài trang kinh với tâm thuần tịnh. Khép quá khứ, không ký ức về nỗi khổ niềm đau, hoặc hạnh phúc đã trôi đi thì chúng ta dễ đạt được tâm chánh niệm ở hiện tại; đồng thời, các căng thẳng, lo lắng, sợ hãi và bất an về những việc chưa xảy ra thì chúng ta có thể khép lại buồn lo đó. Cái khó vượt qua nhất là sự nói nhẩm trong tâm, dưới hình thức độc thoại, nói một mình bằng ý thức, đó gọi là vọng niệm ở hiện tại. Đọc trì kinh làm sao cho tâm an trú vào sự việc hiện tại, tình huống hiện tại với chánh niệm và tỉnh thức. Với các kỹ năng đọc kinh này, chúng ta sẽ mở ra sự hiểu biết chân chính.

Tiếp theo, Đại chúng đọc kinh Bốn pháp quán niệm, nghe Thượng tọa tóm tắt cốt lõi thiền chánh niệm trong hơi thở với kỹ thuật thở 4 thì, công thức 4-1-8-1 hoặc 4-2-8-2 và bắt đầu trải nghiệm thiền tọa. Tiếng chuông chùa thức tỉnh khách trần ai, lời kinh Phật mở khai nguồn tuệ giác.

Tin: GPH
Ảnh: Ngộ Trí Thuận

Thời công phu khuya đầu tiên trong khóa tu "Xuất gia gieo duyên" với ba điều ghi nhớ Thời công phu khuya đầu tiên trong khóa tu "Xuất gia gieo duyên" với ba điều ghi nhớ Thời công phu khuya đầu tiên trong khóa tu "Xuất gia gieo duyên" với ba điều ghi nhớ Thời công phu khuya đầu tiên trong khóa tu "Xuất gia gieo duyên" với ba điều ghi nhớ Thời công phu khuya đầu tiên trong khóa tu "Xuất gia gieo duyên" với ba điều ghi nhớ Thời công phu khuya đầu tiên trong khóa tu "Xuất gia gieo duyên" với ba điều ghi nhớ Thời công phu khuya đầu tiên trong khóa tu "Xuất gia gieo duyên" với ba điều ghi nhớ Thời công phu khuya đầu tiên trong khóa tu "Xuất gia gieo duyên" với ba điều ghi nhớ Thời công phu khuya đầu tiên trong khóa tu "Xuất gia gieo duyên" với ba điều ghi nhớ Thời công phu khuya đầu tiên trong khóa tu "Xuất gia gieo duyên" với ba điều ghi nhớ Thời công phu khuya đầu tiên trong khóa tu "Xuất gia gieo duyên" với ba điều ghi nhớ Thời công phu khuya đầu tiên trong khóa tu "Xuất gia gieo duyên" với ba điều ghi nhớ Thời công phu khuya đầu tiên trong khóa tu "Xuất gia gieo duyên" với ba điều ghi nhớ Thời công phu khuya đầu tiên trong khóa tu "Xuất gia gieo duyên" với ba điều ghi nhớ Thời công phu khuya đầu tiên trong khóa tu "Xuất gia gieo duyên" với ba điều ghi nhớ Thời công phu khuya đầu tiên trong khóa tu "Xuất gia gieo duyên" với ba điều ghi nhớ Thời công phu khuya đầu tiên trong khóa tu "Xuất gia gieo duyên" với ba điều ghi nhớ Thời công phu khuya đầu tiên trong khóa tu "Xuất gia gieo duyên" với ba điều ghi nhớ Thời công phu khuya đầu tiên trong khóa tu "Xuất gia gieo duyên" với ba điều ghi nhớ Thời công phu khuya đầu tiên trong khóa tu "Xuất gia gieo duyên" với ba điều ghi nhớ Thời công phu khuya đầu tiên trong khóa tu "Xuất gia gieo duyên" với ba điều ghi nhớ Thời công phu khuya đầu tiên trong khóa tu "Xuất gia gieo duyên" với ba điều ghi nhớ Thời công phu khuya đầu tiên trong khóa tu "Xuất gia gieo duyên" với ba điều ghi nhớ Thời công phu khuya đầu tiên trong khóa tu "Xuất gia gieo duyên" với ba điều ghi nhớ Thời công phu khuya đầu tiên trong khóa tu "Xuất gia gieo duyên" với ba điều ghi nhớ Thời công phu khuya đầu tiên trong khóa tu "Xuất gia gieo duyên" với ba điều ghi nhớ Thời công phu khuya đầu tiên trong khóa tu "Xuất gia gieo duyên" với ba điều ghi nhớ
Bình luận

Video mới nhất

Đừng vì tiền
TT. Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật, ngày 13/3/2022.
Kinh tế từ cái nhìn Phật giáo l Dẫn nhập triết học Phật giáo 2022
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM, ngày 9/3/2022.
Những điều không làm trong hôn nhân
TT. Thích Nhật Từu giảng trong lễ hằng thuận, tại chùa Giác Ngộ, tháng 3/2022.
Chiến tranh và hòa bình l Dẫn nhập triết học Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM, ngày 9/3/2022.
Hiến tạng khi sự sống được tiếp nối
Một chương trình của Đài Truyền hình An Viên, với sự tham dự của ca sĩ khách mời Phi Hùng
Làm chủ cái tôi trong cuộc sống
Một chương trình của Đài Truyền hình An Viên, với nghệ sĩ khách mời Thành Lộc
Các bài học từ sự xuất gia của đức Phật
TT. Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ nhân kỷ niệm Thái tử Tất-đạt-đa xuất gia, ngày 10/3/2022 (nhằm 8/2 Nhâm Dần).