CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Thiền Tịnh

Ấn tống

Thiền Tịnh

Thơ: Tuệ Kiên
Album: 
Về nguồn yêu thương
Trình bày: 
Thụy Long
Tác giả: 
Khánh Hoàng - Khánh Hải
Category: 
Tân Nhạc
Bạn: Không có. TB: 1.6 (22 votes)
2.803 lượt nghe.
Bình luận

Video mới nhất

VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 15-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 15/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 14-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 13-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 13/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 12-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 12/03/2020
CHIA SẺ PHẬT PHÁP ONLINE - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020
KINH NÀO CỦA ĐỨC PHẬT? - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020