CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Dung thông văn hoá qua hạnh Bồ-tát Quán Âm 1C (23/07/2005) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2005
60
No votes yet
3.246 lượt nghe.
Bình luận