CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

ĐĐ. Hạnh Tuệ thuyết giảng trong khóa tu NGÀY AN LẠC tại chùa Giác Ngộ

MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA TA VÀ NGƯỜI THÂN LÀ DO ĐÂU?

Vào sáng ngày 30.10, hơn 400 hành giả đến từ nhiều tỉnh thành đến tham dự Khóa tu Ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ, trong sự trang nghiêm và hỷ lạc.

Sau một tuần làm đầy gian truân, phiền muộn, khóa tu Ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ chính là điểm tựa tâm linh của hơn 400 người con Phật từ nhiều tỉnh thành ngược xuôi trên miền đất tổ Việt Nam tham dự. Tại đây, mọi người cùng nhau tu Phật, chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức với sự hướng dẫn của Tăng đoàn cùng bạn đồng tu.

Nhằm ôn lại những lời dạy, hiểu được minh triết sáng soi của Phật gia, quý Phật tử may mắn được thọ trì đọc tụng kinh Phật Căn Bản với sự dẫn dắt của chư Tăng chùa giác Ngộ.

Tiếp theo thời khóa, đạo tràng chùa Giác Ngộ được ĐĐ. Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng. Qua đó, Thầy nhắn nhủ đến quý hành giả về đạo đức, giới hạnh của người tu Phật.

Mở đầu buổi pháp thoại, ĐĐ. Thích Hạnh Tuệ nêu ra định nghĩa về chữ “tu”. Chúng ta sửa đổi những tật xấu dở trở thành hay tốt, gọi là tu. Tại sao phải sửa? Bởi vì mọi người đều có tâm lành, tâm tốt nhưng cũng không tránh khỏi một hai điều dở xấu. Vì vậy muốn được hoàn thiện chúng ta phải tu. Chúng ta biết đó là điểm xấu dở của mình, nhưng bỏ một lần hết không? Hết cái này lại sanh cái khác, cho nên chúng ta phải tu hoài, tu cả đời.

Vấn đề thứ hai, Thầy bàn đến vấn đề cộng nghiệp và biệt nghiệp của chúng sanh. Xét về biệt nghiệp thì dĩ nhiên ai làm nấy chịu, không ai có thể chịu thế cho ai. Khi cha mẹ làm ác thì chính họ sẽ chịu quả báo. Sở dĩ “cha mẹ làm ác và hậu quả thì con cái lại gánh” là do cộng nghiệp. Con cái có liên hệ cộng nghiệp với cha mẹ, nên những nghiệp thiện hay ác mà cha mẹ tạo ra sẽ tác động tốt hay xấu lên con cái. Và ngược lại, những nghiệp thiện hay ác mà con cái tạo ra sẽ tác động tốt hay xấu lên cha mẹ.

Trường hợp “cha mẹ giàu mà con cái lại nghèo, và ngược lại con cái giàu mà cha mẹ lại nghèo” là trong cộng nghiệp có biệt nghiệp. Cộng nghiệp là cả gia đình nhưng mỗi người có một biệt nghiệp khác nhau. Thế nên trong cùng một gia đình nhưng mỗi người lại có một đặc điểm giàu nghèo khác biệt nhau.

Tất nhiên, mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau nhưng đều gắn kết với nhau trong mối liên hệ cộng đồng chung. Chúng ta đến được với nhau nhờ vào thiện duyên, chúng ta sống được trên thế giới này vì mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, vì thế nên hỗ trợ và động viên lẫn nhau. Con đường cả thế gian và tâm linh chúng ta đi còn nhiều trắc trở và chướng ngại. Vì thế, hãy biết nắm chặt tay nhau trong tình thân ái, sự chân thành và trí tuệ hiểu biết. Không có gì không thể vượt qua khi chúng ta cùng đồng hành tiến bước!

Tin: Ngộ Nguyên Quang

Ảnh: Ngộ Đức Phước

ĐĐ. Hạnh Tuệ thuyết giảng trong khóa tu NGÀY AN LẠC tại chùa Giác Ngộ ĐĐ. Hạnh Tuệ thuyết giảng trong khóa tu NGÀY AN LẠC tại chùa Giác Ngộ ĐĐ. Hạnh Tuệ thuyết giảng trong khóa tu NGÀY AN LẠC tại chùa Giác Ngộ ĐĐ. Hạnh Tuệ thuyết giảng trong khóa tu NGÀY AN LẠC tại chùa Giác Ngộ ĐĐ. Hạnh Tuệ thuyết giảng trong khóa tu NGÀY AN LẠC tại chùa Giác Ngộ ĐĐ. Hạnh Tuệ thuyết giảng trong khóa tu NGÀY AN LẠC tại chùa Giác Ngộ ĐĐ. Hạnh Tuệ thuyết giảng trong khóa tu NGÀY AN LẠC tại chùa Giác Ngộ ĐĐ. Hạnh Tuệ thuyết giảng trong khóa tu NGÀY AN LẠC tại chùa Giác Ngộ ĐĐ. Hạnh Tuệ thuyết giảng trong khóa tu NGÀY AN LẠC tại chùa Giác Ngộ ĐĐ. Hạnh Tuệ thuyết giảng trong khóa tu NGÀY AN LẠC tại chùa Giác Ngộ ĐĐ. Hạnh Tuệ thuyết giảng trong khóa tu NGÀY AN LẠC tại chùa Giác Ngộ ĐĐ. Hạnh Tuệ thuyết giảng trong khóa tu NGÀY AN LẠC tại chùa Giác Ngộ ĐĐ. Hạnh Tuệ thuyết giảng trong khóa tu NGÀY AN LẠC tại chùa Giác Ngộ
Bình luận