CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

HT. Thích Minh Hồi gặp gở các bạn trẻ trong khóa tu TUỔI TRẺ HƯỚNG PHẬT tại chùa Giác Ngộ

Chiều ngày 30-10-2022 (nhằm 06/10 Nhâm Dần) các bạn trẻ đến chùa tham dự khoá tu Tuổi Trẻ Hướng Phật.

Mở đầu khoá tu là nghi lễ niêm hương bạch Phật cung đón Tăng đoàn tụng kinh Phước Đức. Tiếp đến các bạn trẻ được ngồi lắng nghe HT. Thích Minh Hồi - Viện chủ Như Lai Thiền Tự cùng với Sư Giác Minh Luật chia sẻ hoàn cảnh sang Mỹ và kinh nghiệm tu tập hành đạo của mình. Các đệ tử của Hoà thượng như SC. Thích Nữ Bích Liên, Sư Giác Minh Luật đều từ Hoà thượng đào tạo.

Hoà thượng chia sẻ: Thầy đi sang Mỹ bằng chuyến tàu nhỏ do sư phụ bảo lãnh. Trong quá trình làm đạo Thầy gặp rất nhiều khó khăn về những thí chủ không hoan hỷ. Nhưng những câu chuyện nhẫn nhục để hoá giải hận thù luôn là năng lượng tâm linh tích cực của đạo Phật và Thầy đã áp dụng thành công.

Sau đó các bạn trẻ đặt ra câu hỏi Sư Giác Minh Luật đã giải đáp. Khoá tu khép lại trong tâm hoan hỷ an lạc của các bạn.

Tin: Thuý Nhi

Ảnh: Minh Đức

HT. Thích Minh Hồi gặp gở các bạn trẻ trong khóa tu Ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ HT. Thích Minh Hồi gặp gở các bạn trẻ trong khóa tu Ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ HT. Thích Minh Hồi gặp gở các bạn trẻ trong khóa tu Ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ HT. Thích Minh Hồi gặp gở các bạn trẻ trong khóa tu Ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ HT. Thích Minh Hồi gặp gở các bạn trẻ trong khóa tu Ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ HT. Thích Minh Hồi gặp gở các bạn trẻ trong khóa tu Ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ HT. Thích Minh Hồi gặp gở các bạn trẻ trong khóa tu Ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ HT. Thích Minh Hồi gặp gở các bạn trẻ trong khóa tu Ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ HT. Thích Minh Hồi gặp gở các bạn trẻ trong khóa tu Ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ HT. Thích Minh Hồi gặp gở các bạn trẻ trong khóa tu Ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ HT. Thích Minh Hồi gặp gở các bạn trẻ trong khóa tu Ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ
Bình luận