CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Sôi nổi khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật chùa Giác Ngộ

Chiều ngày 05/03/2023, như thường lệ, khoá tu Tuổi trẻ hướng Phật chùa Giác Ngộ lại được diễn ra thu hút đông đảo Phật tử trẻ về thăm dự. Khoá tu Tuổi trẻ hướng Phật chính là cơ hội để các hành giả trẻ có cơ hội quay về nương tựa Tam Bảo, soi sáng tự thân, lãnh hội các lời chỉ dạy của Tăng đoàn. Qua mỗi khoá tu, sự tăng trưởng nhận thức về thế giới quan qua góc nhìn Phật giáo được vun bồi, mỗi Phật tử sẽ nhận chân ra được nhiều giá trị quý báu mà cuộc đời và đạo pháp mang lại.

Bên cạnh các thời khoá cố định, tham gia khoá tu chiều nay, các hành giả trẻ còn có những trải nghiệm thú vị với gameshow "Hãy tự thắp đuốc lên mà đi" tái hiện thời khắc xúc động trước khi Đức Phật nhập diệt. Hình ảnh của Đức Thế Tôn trong khoảnh khắc an trụ vào cõi vô như làm biết bao người pháp tử không khỏi bồi hồi. Qua khoá tu chiều nay, hình ảnh Đức cha lành bốn cõi đã được các khóa sinh gợi nhắc lại. Từ hình ảnh này, toàn thể đạo tràng khoá tu đã sẵn sàng cho ngày tưởng niệm Đức Phật nhập diệt vào thế giới vô tung. Vắng đi Đức Tôn, hàng đệ tử của Người đã tự soi sáng con đường mình đi bằng ngọn đuốc của giới pháp cao quý - giới pháp do chính Người chế định.

Ảnh: Minh Đức

Sôi nổi khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật chùa Giác Ngộ Sôi nổi khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật chùa Giác Ngộ Sôi nổi khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật chùa Giác Ngộ Sôi nổi khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật chùa Giác Ngộ Sôi nổi khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật chùa Giác Ngộ Sôi nổi khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật chùa Giác Ngộ Sôi nổi khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật chùa Giác Ngộ Sôi nổi khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật chùa Giác Ngộ Sôi nổi khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật chùa Giác Ngộ Sôi nổi khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật chùa Giác Ngộ Sôi nổi khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật chùa Giác Ngộ Sôi nổi khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật chùa Giác Ngộ Sôi nổi khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật chùa Giác Ngộ Sôi nổi khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật chùa Giác Ngộ Sôi nổi khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật chùa Giác Ngộ Sôi nổi khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật chùa Giác Ngộ Sôi nổi khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật chùa Giác Ngộ
Bình luận