CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

"Gương sáng người xưa" - pháp âm của Đại đức Thích Quảng Tịnh

Nối tiếp thời thính pháp trong buổi sáng ngày thứ 6 diễn ra khoá tu Xuất gia gieo duyên tại chùa Quan Âm Đông Hải (Sóc Trăng). Sáng ngày 06/09/2023, hội chúng đồng tu và đông đảo đồng bào Phật tử đã vân tập về Chánh điện tạm lắng lòng thanh tịnh với thời pháp ý nghĩa "Gương sáng người xưa" do ĐĐ. Thích Quảng Tịnh thuyết giảng.

Thông qua hành trình tìm kiếm chân lý giác ngộ giải thoát của Đức Phật và gương sáng hành đạo của chư Tổ, chư vị danh tăng, chư tôn đức tiền hiền, Đại đức gửi gắm các thông điệp có ý nghĩa, khuyến tấn tu học đến hơn 320 hành giả hiện diện.

Nhắc lại sư nghiệp hành đạo và đời sống phạm hạnh của chư vị danh Tăng Trưởng lão, Đại đức cho rằng, ơn đức cao dày của các bậc danh Tăng, thạc đức xứng đáng được xiển dương, nối truyền để ánh sáng của Phật giáo mãi được miên trường vĩnh cửu.

Với 7 ngày tĩnh tu tại chùa Quan Âm Đông Hải, noi gương "tiếng thơm" của các bậc danh Tăng, Đại đức hy vọng rằng khoá tu sẽ mở ra nhiều cơ hội lành, nuôi lớn tâm từ, trưởng dưỡng ý niệm xuất thế tục gia trong mỗi người con Phật.

Hình ảnh ghi nhận:

"Gương sáng người xưa" - pháp âm của Đại đức Thích Quảng Tịnh "Gương sáng người xưa" - pháp âm của Đại đức Thích Quảng Tịnh "Gương sáng người xưa" - pháp âm của Đại đức Thích Quảng Tịnh "Gương sáng người xưa" - pháp âm của Đại đức Thích Quảng Tịnh "Gương sáng người xưa" - pháp âm của Đại đức Thích Quảng Tịnh "Gương sáng người xưa" - pháp âm của Đại đức Thích Quảng Tịnh "Gương sáng người xưa" - pháp âm của Đại đức Thích Quảng Tịnh "Gương sáng người xưa" - pháp âm của Đại đức Thích Quảng Tịnh "Gương sáng người xưa" - pháp âm của Đại đức Thích Quảng Tịnh "Gương sáng người xưa" - pháp âm của Đại đức Thích Quảng Tịnh "Gương sáng người xưa" - pháp âm của Đại đức Thích Quảng Tịnh "Gương sáng người xưa" - pháp âm của Đại đức Thích Quảng Tịnh "Gương sáng người xưa" - pháp âm của Đại đức Thích Quảng Tịnh "Gương sáng người xưa" - pháp âm của Đại đức Thích Quảng Tịnh "Gương sáng người xưa" - pháp âm của Đại đức Thích Quảng Tịnh "Gương sáng người xưa" - pháp âm của Đại đức Thích Quảng Tịnh "Gương sáng người xưa" - pháp âm của Đại đức Thích Quảng Tịnh "Gương sáng người xưa" - pháp âm của Đại đức Thích Quảng Tịnh "Gương sáng người xưa" - pháp âm của Đại đức Thích Quảng Tịnh "Gương sáng người xưa" - pháp âm của Đại đức Thích Quảng Tịnh
Bình luận