CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Thượng tọa Thích Nhật Từ chia sẻ pháp thoại trong buổi chiều đầu tiên diễn ra khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 4

Trong buổi chiều ngày đầu tiên diễn ra khoá tu Xuất gia gieo duyên lần 4 tại chùa Quan Âm Đông Hải, bên cạnh thời tụng kinh và thiền toạ đại chúng còn được lắng nghe pháp âm đến từ Thượng toạ Trụ trì đạo hiệu Thích Nhật Từ với đề tài "Các thực căn bản của người xuất gia gieo duyên". Đây là lời sách tấn có giá trị thực tập dành cho 218 nam nữ hành giả vừa được thế phát gieo duyên xuất gia vào sáng nay 01/09.

Với đề tài này, Thượng toạ Trụ trì đã chia sẻ đến đại chúng các phép thực tập căn bản của một hành giả như: Tụng kinh, lạy Phật, toạ thiền, đi thiền hành, nghe pháp thoại, tham dự pháp đàm, ăn cơm trong chánh niệm, thiền làm vườn,..

Cũng trong thời pháp, quy cũ thiền môn cũng được Thượng toạ đề cập như một mực thước bắt buộc mà hội chúng cần tuân thủ. Đồng thời, Thượng toạ lưu ý đến đại chúng cần trao dồi oai nghi trong đi đứng, cách cư xử với bạn đồng tu.

Thượng toạ giảng sư cho biết, nắm vững các phép thực tập và nỗ lực thực tập chúng sẽ mang lại nhiều lợi lạc, mở mang tầm nhìn và hiểu biết cho tự thân.

Nhân đây, Thượng toạ khuyến tấn, trên phương diện người cầu học Phật pháp, các hành giả cần cố gắng tìm kiếm các câu trả lời thoả đáng cho các vướng mắc, hoài nghi của chính mình về các quan điểm Phật học, các khía cạnh của đời sống tu học.

Thượng toạ hy vọng rằng, sau 07 ngày thực tập tu học, đại chúng sẽ gặt hái được nhiều kết quả lành, làm tiền đề cho quá trình tu học phía trước.

Hình ảnh ghi nhận:

#thichnhattu #chuagiacngo #chuaquanamdonghai #xuatgiagieoduyen 

Thượng tọa Thích Nhật Từ chia sẻ pháp thoại trong buổi chiều đầu tiên diễn r khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 4 Thượng tọa Thích Nhật Từ chia sẻ pháp thoại trong buổi chiều đầu tiên diễn r khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 4 Thượng tọa Thích Nhật Từ chia sẻ pháp thoại trong buổi chiều đầu tiên diễn r khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 4 Thượng tọa Thích Nhật Từ chia sẻ pháp thoại trong buổi chiều đầu tiên diễn r khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 4 Thượng tọa Thích Nhật Từ chia sẻ pháp thoại trong buổi chiều đầu tiên diễn r khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 4 Thượng tọa Thích Nhật Từ chia sẻ pháp thoại trong buổi chiều đầu tiên diễn r khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 4 Thượng tọa Thích Nhật Từ chia sẻ pháp thoại trong buổi chiều đầu tiên diễn r khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 4 Thượng tọa Thích Nhật Từ chia sẻ pháp thoại trong buổi chiều đầu tiên diễn r khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 4
Bình luận