CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Xuất gia là hạnh lành cao quý nhất thế gian

Sáng 27/08/2022, trong ngày cuối cùng của Khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần thứ 9, tại Chùa Giác Ngộ, TT. Thích Minh Thành đã gửi đến 90 hành giả bài pháp thoại ý nghĩa với chủ đề là: "Hạnh xuất gia qua các thời đại”.

Trong bài pháp thoại, TT. Thích Minh Thành đã khái quát sơ lược về hạnh lành xuất gia từ thời đại đạo Phật Nguyên chất cho đến thời kỳ đạo Phật Phát triển và cụ thể đặc trưng của Phật giáo tại Việt Nam. Trải qua nhiều thời đại, với nhiều biến chuyển, thăng trầm của thời gian, giá trị chuyển hóa, diệt trừ khổ đau, phiền não và tạo dựng nguồn năng lượng bình an, phúc lạc của đạo Phật vẫn không hề thay đổi. Dù ở thời điểm nào, không gian nào, gương lành của các bậc xuất gia chân chính vẫn ngời sáng giới đức, phạm hạnh giữa dòng đời nhiễu nhương, loạn lạc.

Người xuất gia với lý tưởng cao quý, lìa bỏ tài sản, vật chất tầm thường thế gian, rời xa gia đình, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, nỗ lực, tinh tấn tu học và thực hành lời Phật dạy. Là đệ tử Phật, vị tu sĩ ý thức chánh niệm, tỉnh giác, chuyển hóa, sửa chữa thân, khẩu, ý khỏi tam độc tham, sân, si. Từng bước, từng bước, người xuất gia xây dựng đời sống tinh thần, đời sống tâm linh thánh thiện, cao thượng để giúp mình, giúp người, lẫn giúp đời xa lìa mọi khổ đau, buộc ràng. 

Tin: Minh Lượng

Ảnh: Thanh Phong, Ngộ Đức Phước

Xuất gia là hạnh lành cao quý nhất thế gian Xuất gia là hạnh lành cao quý nhất thế gian Xuất gia là hạnh lành cao quý nhất thế gian Xuất gia là hạnh lành cao quý nhất thế gian Xuất gia là hạnh lành cao quý nhất thế gian Xuất gia là hạnh lành cao quý nhất thế gian Xuất gia là hạnh lành cao quý nhất thế gian Xuất gia là hạnh lành cao quý nhất thế gian Xuất gia là hạnh lành cao quý nhất thế gian Xuất gia là hạnh lành cao quý nhất thế gian Xuất gia là hạnh lành cao quý nhất thế gian Xuất gia là hạnh lành cao quý nhất thế gian Xuất gia là hạnh lành cao quý nhất thế gian Xuất gia là hạnh lành cao quý nhất thế gian Xuất gia là hạnh lành cao quý nhất thế gian
Bình luận