CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Gần 550 thiện nam tín nữ kết duyên với Đạo Phật tại chùa Giác Ngộ

Tối ngày 09/04/2023 (nhằm ngày 19/02 nhuần năm Quý Mão), Tăng đoàn chùa Giác Ngộ đã trang nghiêm thiết lễ quy y Tam Bảo cho gần 550 thiện nam tín nữ hữu duyên, gieo thêm hàng quyến thuộc bồ đề ngõ hầu làm xương minh chánh pháp. Chứng minh, tham gia lễ quy y có TT. Thích Nhật Từ, Uỷ viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trụ trì chùa Giác Ngộ, chư tôn đức trong Tăng đoàn và gần 550 Phật tử tín tâm quy y ba ngôi quý báu.

Mở đầu cho lễ quy y, Thượng toạ Trụ trì hoan hỷ với công đức quy ngưỡng ba ngôi tâm linh cao quý của các Phật tử. Thượng tọa tin tưởng đây là nhân duyên lành huân tập trong nhiều đời, quay về nương tựa ba ngôi cao quý sẽ mở ra cánh cửa tâm thức mới cho hành trình trải nghiệm an vui, hỷ lạc hiện tiền đối với mỗi người con Phật. 

Nhân đây, Thượng toạ Trụ trì gửi gắm 04 điều tinh yếu mà mỗi người con Phật cần quan tâm, gồm: Thứ nhất, quy y Tam Bảo là phước báu lành, là thắng duyên cần gìn giữ. Thứ hai, sau khi trở thành Phật tử, mỗi người cần trở thành "con chim đầu đàn", dẫn dắt người thân cùng quay về nương tựa ba ngôi cao quý. Thứ ba, cần tạo góc tâm linh trong chính mái ấm của mình thông qua việc thờ và lễ kính Đức Phật. Thứ tư, tập thói quen đọc, tụng Kinh điển của Đức Phật để nuôi dưỡng tâm bồ đề.

Khoá lễ quy y Tam bảo tiếp tục diễn ra với thời kinh Người Áo Trắng. Qua lời kinh mầu nhiệm này, quý thiện nam tín nữ sẽ hiểu được nền tảng đạo đức của một người Phật tử cần làm, giúp tránh được những điều nguy hại cho bản thân, tránh đi theo vào con đường tà đạo. Nối tiếp đó, một thời pháp thoại ngắn đã được TT. Thích Nhật Từ dành tặng cho hơn 550 Phật tử hữu duyên vừa thọ nhận ngũ giới tại gia dưới mái già lam Giác Ngộ.  Ẩn dụ hình ảnh con bò trong kinh tạng. Thượng tọa chủ lễ cho rằng vốn quý của bò nằm ở sức chuyên chở, ví như vốn quý của người Phật tử nằm ở khả năng chuyển hóa nội tại, khởi phát trí tuệ qua thâm nhập các lời dạy của Đức Phật. Thượng tọa cũng cho biết thêm những việc người Phật tử tại gia cần làm là thường thực tập như: Niệm Phật; tôn trọng Tăng đoàn, Ni đoàn; thường quán niệm đạo đức; hoan hỷ với bố thí; khéo thực tập chánh niệm.

Tiếp đó, dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa chủ lễ, toàn thể đạo tràng đồng thanh xướng lời thọ nhận tam quy, ngũ giới. Đây chính là những "hàng rào thép" bảo vệ thân tâm cho nhiều người con Phật không rơi vào các nghiệp phi đạo của thế gian, bồi đắp phúc lành, trồng thêm duyên tốt để đời đời sau mãi là sứ giả của Như Lai. Kết thúc buổi Lễ Quy y, hơn 550 Phật tử đồng tỏ bày sự hoan hỷ với lòng biết ơn và ý thức cao độ giữ gìn các giới vừa thọ nhận. Có thể nói rằng, khoá lễ quy y Tam Bảo tại chùa Giác Ngộ đã mở ra nhiều cơ hội để tiệm cận với Phật pháp của không ít đồng bào Phật tử hữu duyên. Qua các khóa lễ này, cộng đồng Phật tử Việt Nam được kết nạp thêm nhiều những thành viên mới. Với niềm tin và trách nhiệm, chắc chắn rằng Đạo pháp từ đây sẽ xương minh - Thiền môn sẽ từ đây hưng thịnh. 

Gần 550 thiện nam tín nữ kết duyên với Đạo Phật tại chùa Giác Ngộ Gần 550 thiện nam tín nữ kết duyên với Đạo Phật tại chùa Giác Ngộ Gần 550 thiện nam tín nữ kết duyên với Đạo Phật tại chùa Giác Ngộ Gần 550 thiện nam tín nữ kết duyên với Đạo Phật tại chùa Giác Ngộ Gần 550 thiện nam tín nữ kết duyên với Đạo Phật tại chùa Giác Ngộ Gần 550 thiện nam tín nữ kết duyên với Đạo Phật tại chùa Giác Ngộ Gần 550 thiện nam tín nữ kết duyên với Đạo Phật tại chùa Giác Ngộ Gần 550 thiện nam tín nữ kết duyên với Đạo Phật tại chùa Giác Ngộ Gần 550 thiện nam tín nữ kết duyên với Đạo Phật tại chùa Giác Ngộ Gần 550 thiện nam tín nữ kết duyên với Đạo Phật tại chùa Giác Ngộ Gần 550 thiện nam tín nữ kết duyên với Đạo Phật tại chùa Giác Ngộ Gần 550 thiện nam tín nữ kết duyên với Đạo Phật tại chùa Giác Ngộ Gần 550 thiện nam tín nữ kết duyên với Đạo Phật tại chùa Giác Ngộ Gần 550 thiện nam tín nữ kết duyên với Đạo Phật tại chùa Giác Ngộ Gần 550 thiện nam tín nữ kết duyên với Đạo Phật tại chùa Giác Ngộ Gần 550 thiện nam tín nữ kết duyên với Đạo Phật tại chùa Giác Ngộ Gần 550 thiện nam tín nữ kết duyên với Đạo Phật tại chùa Giác Ngộ Gần 550 thiện nam tín nữ kết duyên với Đạo Phật tại chùa Giác Ngộ Gần 550 thiện nam tín nữ kết duyên với Đạo Phật tại chùa Giác Ngộ Gần 550 thiện nam tín nữ kết duyên với Đạo Phật tại chùa Giác Ngộ
Bình luận