CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Gần 740 thiện nam tín nữ được quy y Tam bảo tại chùa Giác Ngộ

Tối ngày 21/05/2023, trong không khí cộng đồng Phật giáo cả nước chào đón mùa Phật đản thứ 2647, PL 2567; Tăng đoàn chùa Giác Ngộ đã trang nghiêm thiết lễ quy y Tam Bảo cho gần 740 thiện nam tín nữ hữu duyên, gieo thêm hàng quyến thuộc bồ đề ngõ hầu làm xương minh chánh pháp. Chứng minh, tham gia lễ quy y có TT. Thích Nhật Từ, Uỷ viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trụ trì chùa Giác Ngộ, chư tôn đức trong Tăng đoàn và gần 740 Phật tử tín tâm quy y ba ngôi quý báu.

Mở đầu cho lễ quy y, Thượng toạ Trụ trì hoan hỷ với công đức quy ngưỡng ba ngôi tâm linh cao quý của các Phật tử. Thượng tọa tin tưởng đây là nhân duyên lành huân tập trong nhiều đời, quay về nương tựa ba ngôi cao quý sẽ mở ra cánh cửa tâm thức mới cho hành trình trải nghiệm an vui, hỷ lạc hiện tiền đối với mỗi người con Phật. 

Khoá lễ quy y Tam bảo tiếp tục diễn ra với thời kinh Người Áo Trắng. Qua lời kinh mầu nhiệm này, quý thiện nam tín nữ sẽ hiểu được nền tảng đạo đức của một người Phật tử cần làm, giúp tránh được những điều nguy hại cho bản thân, tránh đi theo vào con đường tà đạo. Sau thời kinh, dưới sự hướng dẫn của Tăng đoàn, hơn 700 Phật tử đã đồng thanh xướng lời thọ nhận tam quy ngũ giới và cam kết trì giới như pháp, từng bước trở thành những người hữu ích cho Đạo pháp và xã hội. Nối tiếp đó, một thời pháp thoại ngắn đã được TT. Thích Nhật Từ dành tặng cho các Phật tử hữu duyên vừa thọ nhận ngũ giới tại gia dưới mái già lam Giác Ngộ.

Kết thúc buổi Lễ Quy y, gần 740 Phật tử đồng tỏ bày sự hoan hỷ với lòng biết ơn và ý thức cao độ giữ gìn các giới vừa thọ nhận. Có thể nói rằng, khoá lễ quy y Tam Bảo tại chùa Giác Ngộ đã mở ra nhiều cơ hội để tiệm cận với Phật pháp của không ít đồng bào Phật tử hữu duyên. Qua các khóa lễ này, cộng đồng Phật tử Việt Nam được kết nạp thêm nhiều những thành viên mới. Với niềm tin và trách nhiệm, chắc chắn rằng Đạo pháp từ đây sẽ xương minh - Thiền môn sẽ từ đây hưng thịnh. 

Gần 740 thiện nam tín nữ được quy y Tam bảo tại chùa Giác Ngộ Gần 740 thiện nam tín nữ được quy y Tam bảo tại chùa Giác Ngộ Gần 740 thiện nam tín nữ được quy y Tam bảo tại chùa Giác Ngộ Gần 740 thiện nam tín nữ được quy y Tam bảo tại chùa Giác Ngộ Gần 740 thiện nam tín nữ được quy y Tam bảo tại chùa Giác Ngộ Gần 740 thiện nam tín nữ được quy y Tam bảo tại chùa Giác Ngộ Gần 740 thiện nam tín nữ được quy y Tam bảo tại chùa Giác Ngộ Gần 740 thiện nam tín nữ được quy y Tam bảo tại chùa Giác Ngộ Gần 740 thiện nam tín nữ được quy y Tam bảo tại chùa Giác Ngộ Gần 740 thiện nam tín nữ được quy y Tam bảo tại chùa Giác Ngộ Gần 740 thiện nam tín nữ được quy y Tam bảo tại chùa Giác Ngộ Gần 740 thiện nam tín nữ được quy y Tam bảo tại chùa Giác Ngộ Gần 740 thiện nam tín nữ được quy y Tam bảo tại chùa Giác Ngộ
Bình luận