CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Thiêng liêng 616 Phật tử được quy y Tam Bảo dịp rằm Thượng nguyên tại chùa Giác Ngộ

Tối ngày 05/02/2023, trong đêm rằm tháng Giêng linh thiêng, đêm trăng tròn đầu tiên của một năm âm lịch, ánh trăng sáng đầy đầu xuân cùng với vạn vật trở mình trong sức sống mới đã mang lại cho những người con Phật biết bao niềm vui và hy vọng. Cũng trong đêm trăng tròn này, Tăng đoàn chùa Giác Ngộ (TP.HCM) đã làm lễ quy y Tam Bảo cho 616 quý thiện nam, tín nữ hữu duyên, gieo thêm hàng quyến thuộc bồ đề ngõ hầu làm xương minh chánh pháp.

Chứng minh, tham gia lễ quy y có TT. Thích Nhật Từ, Uỷ viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trụ trì chùa Giác Ngộ, chư tôn đức trong Tăng đoàn và 616 Phật tử tín tâm quy y ba ngôi quý báu. Mở đầu cho lễ quy y, Thượng toạ Trụ trì hoan hỷ với công đức quy ngưỡng ba ngôi tâm linh cao quý của các Phật tử trong đêm trăng tròn mầu nhiệm tháng Giêng năm Quý Mão.

Khoá lễ quy y Tam bảo tiếp tục diễn ra với thời kinh Người Áo Trắng. Qua lời kinh mầu nhiệm này, quý Phật tử sẽ hiểu được nền tảng đạo đức của một người Phật tử cần làm, giúp tránh được những điều nguy hại cho bản thân, tránh đi theo vào con đường tà đạo. Tiếp đó, dưới sự hướng dẫn của Thượng toạ chủ lễ, toàn thể đạo tràng đồng thanh xướng lời thọ nhận tam quy, ngũ giới. Đây chính là những "hàng rào thép" bảo vệ thân tâm cho nhiều người con Phật không rơi vào các nghiệp phi đạo của thế gian, bồi đắp phúc lành, trồng thêm duyên tốt để đời đời sau mãi là sứ giả của Như Lai.

Sau đó, một thời pháp thoại ngắn với đề tài "Bốn báu vật" đã được TT. Thích Nhật Từ dành tặng cho 616 Phật tử hữu duyên vừa thọ nhận ngũ giới tại gia dưới mái già lam Giác Ngộ. Theo đó, các loại báu vật được đề cập bao gồm: Thứ nhất, báu vật là các bậc tỉnh thức trọn vẹn. Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni, Đức tuệ giác tỉnh thức tròn đầy, người mang trí tuệ minh triết thông qua thiền định chính là viên ngọc sáng ngời quý hơn các báu vật trong đời. Chính cuộc đời và những lời dạy của Người đã tạo nên các giá trị vĩ đại, mang sức mạnh to lớn đánh thức tha nhân, quay về nương tựa chính mình, tự thắp đuốc lên soi đường đi tới.

Thứ hai, báu vật là chân lý của Đức Phật. Chân lý của Đức Phật không những là những lời dạy cho các tu sĩ, cho những người đi theo Phật mà còn là ngọn hải đăng cho những bước chân độc hành tìm kiếm sự an vui trong chính đời này. Thứ ba, báu vật Tăng đoàn. Để hướng dẫn Tăng chúng tu học không thể nào không nhắc đến chư tôn đức Tăng là thành viên của Tăng đoàn. Nói cách khác, để Phật pháp thêm xương minh, Tăng đoàn chính là những hạt giống nồng cốt; đây là điều không thể phủ nhận được. Thứ năm, báu vật thiền định. Thiền định không những mang đến sức khỏe thể chất mà còn mang đến sức khỏe cảm xúc cho những ai thực tập nó, vì lẽ đó thực tập thiền chính là báu vật mà mỗi người con Phật dễ dàng thực tập. Kết thúc buổi Lễ Quy y, 616 Phật tử hoan hỷ ra về với lòng biết ơn và ý thức cao độ giữ gìn các giới vừa thọ nhận.    

Ảnh: Minh Đức. Tin: Quang Tròn 

#QuyyTamBao #ThichNhatTu #Chuagiacngo #LetrothanhconPhat #LeQuyy #Quyychuagiacngo #Thogioitaigia #Phattu #Phattutaigia #Quyyphat #Quyyphap #Quyytang

 

Thiêng liêng 616 Phật tử được quy y Tam Bảo dịp rằm Thượng nguyên tại chùa Giác Ngộ Thiêng liêng 616 Phật tử được quy y Tam Bảo dịp rằm Thượng nguyên tại chùa Giác Ngộ Thiêng liêng 616 Phật tử được quy y Tam Bảo dịp rằm Thượng nguyên tại chùa Giác Ngộ Thiêng liêng 616 Phật tử được quy y Tam Bảo dịp rằm Thượng nguyên tại chùa Giác Ngộ Thiêng liêng 616 Phật tử được quy y Tam Bảo dịp rằm Thượng nguyên tại chùa Giác Ngộ Thiêng liêng 616 Phật tử được quy y Tam Bảo dịp rằm Thượng nguyên tại chùa Giác Ngộ Thiêng liêng 616 Phật tử được quy y Tam Bảo dịp rằm Thượng nguyên tại chùa Giác Ngộ Thiêng liêng 616 Phật tử được quy y Tam Bảo dịp rằm Thượng nguyên tại chùa Giác Ngộ Thiêng liêng 616 Phật tử được quy y Tam Bảo dịp rằm Thượng nguyên tại chùa Giác Ngộ Thiêng liêng 616 Phật tử được quy y Tam Bảo dịp rằm Thượng nguyên tại chùa Giác Ngộ Thiêng liêng 616 Phật tử được quy y Tam Bảo dịp rằm Thượng nguyên tại chùa Giác Ngộ Thiêng liêng 616 Phật tử được quy y Tam Bảo dịp rằm Thượng nguyên tại chùa Giác Ngộ Thiêng liêng 616 Phật tử được quy y Tam Bảo dịp rằm Thượng nguyên tại chùa Giác Ngộ Thiêng liêng 616 Phật tử được quy y Tam Bảo dịp rằm Thượng nguyên tại chùa Giác Ngộ Thiêng liêng 616 Phật tử được quy y Tam Bảo dịp rằm Thượng nguyên tại chùa Giác Ngộ Thiêng liêng 616 Phật tử được quy y Tam Bảo dịp rằm Thượng nguyên tại chùa Giác Ngộ Thiêng liêng 616 Phật tử được quy y Tam Bảo dịp rằm Thượng nguyên tại chùa Giác Ngộ Thiêng liêng 616 Phật tử được quy y Tam Bảo dịp rằm Thượng nguyên tại chùa Giác Ngộ Thiêng liêng 616 Phật tử được quy y Tam Bảo dịp rằm Thượng nguyên tại chùa Giác Ngộ Thiêng liêng 616 Phật tử được quy y Tam Bảo dịp rằm Thượng nguyên tại chùa Giác Ngộ
Bình luận