CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 10 năm 2010

Tab chính

Videos

Kinh Pháp Cú 08: Số lượng và chất lượng (Phẩm ngàn)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 31/10/2010
Vấn đáp về giáo dục Phật giáo Việt Nam (02/10/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Đại Tòng Lâm - Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 02/10/2010
Kinh Pháp Cú 04: Triết lý về hoa (03/10/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 03/10/2010
Duy Thức Tam Thập Tụng (2010) - Bài 5: Danh xưng và phạm vi của thức kho tàng (Alaya)
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 06/10/2010.
Duy Thức Tam Thập Tụng (2010) - Bài 6: Bản chất của thức kho tàng (Alaya)
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 06/10/2010.
Duy Thức Tam Thập Tụng (2010) - Bài 7: Chủng tử và tính cách
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 08/10/2010.
Duy Thức Tam Thập Tụng (2010) - Bài 8: Thức chấp ngã (Mạt-na)
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 11/10/2010.
Duy Thức Tam Thập Tụng (2010) - Bài 11: Bản chất ý thức
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 15/10/2010.
Duy Thức Tam Thập Tụng (2010) - Bài 12: Loại hình ý thức
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 15/10/2010.
Có gì phải hơn thua (17/10/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Pháp Vân, ngày 17/10/2010
Khó ưa và dễ thương (17/10/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 17/10/2010