CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

chuyển hóa tham sân si C (17/08/2008) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại Hoa Kỳ tháng 8 năm 2008 (01/20-08)
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Dẫn nhập triết học Phật giáo, Pháp thoại tại Mỹ 2008

Giảng tại Chùa Phước Hải, Chalortte, NC, ngày 17-08-08

455
Bạn: Không có. TB: 3.4 (29 votes)
7.121 lượt nghe.
Bình luận