CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Hạnh hiếu là hạnh Phật - Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại Hoa Kỳ tháng 8 năm 2008 (01/20-08)
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại tại Mỹ 2008

Giảng tại Chùa Hoa Nghiêm, Virginia, ngày 10-08-08.

180
Bạn: Không có. TB: 1.8 (52 votes)
6.397 lượt nghe.
Bình luận