CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Phật tử và nhu cầu đọc tụng kinh điển

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 01-2015
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2015
Giảng tại cơ sở sinh hoạt tạm chùa Giác Ngộ, ngày 18/01/2015. 275
Bạn: Không có. TB: 2.6 (25 votes)
7.525 lượt nghe.
Bình luận