CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Sư phạm hoằng pháp 06: Đức Phật – Nhà hoằng pháp vĩ đại

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 01 - 2016
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Sư phạm hoằng pháp, Pháp thoại 2016
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 19/01/2016 73
Bạn: Không có. TB: 2.4 (33 votes)
8.193 lượt nghe.
Bình luận