CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Thủ Lăng Nghiêm 5 (2013): Thêm về bản thể của tánh thấy

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 01 năm 2013
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Pháp thoại 2013

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, 28-01-2013.

598
Bạn: Không có. TB: 2.3 (30 votes)
8.764 lượt nghe.
Bình luận