CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bình an giữa thị phi, khổ nhục

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 03 - 2022
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2022

 

Pháp thoại: BÌNH AN GIỮA THỊ PHI, KHỔ NHỤC - TT. THÍCH NHẬT TỪ giảng.

No votes yet
1.672 lượt nghe.
Bình luận