CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Sư phạm hoằng pháp 15: Tình huống giảng pháp thường gặp

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 04 - 2016
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Sư phạm hoằng pháp, Pháp thoại 2016
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 18/04/2016 72
Bạn: Không có. TB: 3 (62 votes)
8.159 lượt nghe.
Bình luận