CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Phát biểu của TT. Thích Nhật Từ trong Lễ tưởng niệm Đức Phật nhập Niết bàn

Ấn tống
No votes yet
316 lượt nghe.
Bình luận