CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Chuyển Pháp Luân 02: Các nguyên nhân của khổ đau (07/04/2013)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 04 năm 2013
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2013, Kinh Chuyển Pháp Luân
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 07/04/2013 1.206
Bạn: Không có. TB: 2.4 (44 votes)
14.575 lượt nghe.
Bình luận