CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Phước đức và công đức, hiện pháp lạc trú, ăn chay và ăn mặn, thanh niên phụng sự xã hội, mông sơn thí thực

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 05 - 2016
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Vấn đáp, Pháp thoại 2016
Giảng tại chùa Pháp Vân, ngày 27-05-2016 143
Bạn: Không có. TB: 2.9 (36 votes)
8.427 lượt nghe.
Bình luận