CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Y pháp bất y nhân, hiểu đúng về Phật A Di Đà, lương hoàng sám pháp, nghi thức cộng thông Phật giáo, nghi thức tụng niệm

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 06 - 2016
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Vấn đáp, Pháp thoại 2016
Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 26-06-2016 214
Bạn: Không có. TB: 2.8 (32 votes)
13.310 lượt nghe.
Bình luận