CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Hiền Nhân 03: Vượt qua nỗi oan và vẫy chào khổ đau (24/06/2012)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 06 năm 2012
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2012, Kinh Hiền Nhân
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 24/06/2012 872
Bạn: Không có. TB: 2.6 (25 votes)
9.354 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

Nguyễn Thị Gái (chưa được kiểm chứng)
Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật Đệ tử xin được nghe lời Phật dạy.Xin chỉ dạy cho đè tử thoát khỏi cái sân si ở đời thường
29/06/2012 07:42:13 am