CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Thực tập thiền từ bi Xóa hận thù xây dựng hòa bình - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 08 - 2018
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2018

giảng tại nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội 27-08-2018

No votes yet
5.636 lượt nghe.
Bình luận