CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Thiện Sanh 4: Tình thân quyến (02/09/2011)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 09 năm 2011
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2011, Kinh Thiện Sanh
Giảng tại chùa Gio Linh, Quảng Trị, ngày 02/09/2011. 1.108
Bạn: Không có. TB: 2.5 (27 votes)
10.315 lượt nghe.
Bình luận