CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

4 điều trọng tâm trong tu học Phật pháp

Ấn tống
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2020

TT. Nhật Từ giảng tại chùa Đạo Nguyên (Quảng Nam), ngày 31/10/2020.

No votes yet
5.680 lượt nghe.
Bình luận